Contact Us

+66 (0)82 850 0085info@clubacademia.net

Talking with Ajarn Sukanya "...พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะทำอย่างไรให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ..."

Latest News

 “…พ่อแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ จะทำอย่างไรให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ…”

 

เริ่มต้นง่ายๆ จากการที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองก่อนว่า ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปสำหรับตนเอง และพยายามเรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีเจตคติที่ดีแล้ว ก็จะอยากส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับลูก ซึ่งเริ่มได้โดยทำความเข้าใจกับโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ลูกเรียน
เพื่อจะได้ส่งเสริมภาษาอังกฤษของลูกให้ไปในทิศทางเดียวกับของโรงเรียน ช่วยลูกในการทบทวนภาษาอังกฤษที่เรียนมาจากโรงเรียน และพยายามนำภาษาที่ได้เรียนมาใช้ที่บ้าน เพื่อให้ลูกเห็นประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการฟังเพิ่มเติมโดยเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก DVD หรือ CD และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัย แล้วเปิดประสบการณ์โดยการพาลูกไปในที่ต่างๆ เพื่อให้เห็นบริบทการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น ศูนย์การค้า Supermarket หรือร้านอาหาร และเปิดโอกาสให้ลูกพบปะพูดคุยกับชาวต่างชาติ เพื่อให้ลูกคุ้นเคยและไม่กลัวภาษาอังกฤษ

ajan-sukanya1

อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

ผู้อำนวยการแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

More News

Talking with Ajarn Sukanya : โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ "ครูไทย"

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ "ครูไทย" เด็กปฐมวัย เป็นวัยแรกเริ่มการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวหากต้องเผชิญสภาพแวดล้ามใหม่ๆ จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งนั้น ซึ่งเด็กไทยจะมีความคุ้นเคยกับคนไทยและภาษาไทย ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมพื้นฐานของเด็กไทย ดังนั้น ครูไทยจึงสามารถสร้างความรู้สึกคุ้นเคยให้กับเด็กไทย และทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ไม่หวาดกลัวกับสิ่งใหม่ที่ตนเองกำลังเผชิญ โดยเฉพาะการเรียนภาษาที่สอง เด็กช่วงวัยนี้ อาจยังไม่สามารถสื่อสาร หรือเข้าใจภาษที่สองได้ทั้งหมด จึงต้องการผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจ ให้เข้ากล้าซักถาม และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด อีกทั้งในบางครั้งเด็กอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่และเสริมกำลังใจเป็นพิเศษ ดังนั้น…
Read More

Talking with Ajarn Sukanya : อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร??

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร?? ก่อนที่จะกล่าวถึงความเก่งของลูก ผู้ปกครองควรทราบพื้นฐานหรือจุดเริ่มต้นของความเก่งหรือความสำเร็จของลูกก่อนว่าเริ่มที่ตรงไหน พื้นฐานของความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องใด เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อนนั้นคือ "ความสนใจ" เมื่อได้เริ่มปฎิบัติจะก่อให้เกิด "ความชอบ" และพยายามฝึกฝนทำซ้ำเดิมได้ไม่เบื่อ ยิ่งยากยิ่งสนุกและท้าทายจนเป็น "การพัฒนา" อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดเป็น "ความสำเร็จ" ที่ภาคภูมิใจตามมา "ความสนใจ ความชอบ การพัฒนา 3 คำ นำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้" เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ…
Read More

Kid's Menu by Chef P'Por

Strawberry Chocolate Cup  
Read More
Fatal error: Call to undefined function display_ultimate_plus() in /home/pingusenglish/public_html/wp-content/themes/pingu/footer.php on line 23