Contact Us

+66 (0)82 850 0085info@clubacademia.net

Talking with Ajarn Sukanya : อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร??

Latest News

อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษต้องทำอย่างไร??

ก่อนที่จะกล่าวถึงความเก่งของลูก ผู้ปกครองควรทราบพื้นฐานหรือจุดเริ่มต้นของความเก่งหรือความสำเร็จของลูกก่อนว่าเริ่มที่ตรงไหน

พื้นฐานของความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องใด เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อนนั้นคือ “ความสนใจ” เมื่อได้เริ่มปฎิบัติจะก่อให้เกิด “ความชอบ” และพยายามฝึกฝนทำซ้ำเดิมได้ไม่เบื่อ ยิ่งยากยิ่งสนุกและท้าทายจนเป็น “การพัฒนา” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดเป็น “ความสำเร็จ” ที่ภาคภูมิใจตามมา

“ความสนใจ ความชอบ การพัฒนา

3 คำ นำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้”

เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ หากต้องการให้ลูกเก่งต้องเริ่มจากความสนใจของลูกก่อน เมื่อลูกเริ่มสนใจแล้ว ผู้ปกครองควรทำอย่างไรให้ลูกสนุก และไม่เบื่อกับการเรียนรู้

เพื่อให้ลูกเกิดความชอบหรือรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มขึ้น แม้จะยากแต่ก็ไม่ท้อ กลับยิ่งสนุกมีความท้าทายมากขึ้น พยายามากขึ้น นั่นคือ การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของลูก

เมื่อลูกมีความสนใจใฝ่รู้แล้ว ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้ โดยนำภาษาอังกฤษที่ลูกได้เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น เมื่อพบเห็นภาษาอังกฤษที่ใดควรชี้ชวนให้ลูกดู สังเกต ช่วยกันอ่านหรืออ่านให้ลูกฟัง เพื่อสร้างความสนใจ ความคุ้นเคย และแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษของลูก

อีกทั้งให้ลูกได้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีอยู่รอบตัว ปัจจัยสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษอังกฤษที่ลูกได้เรียนและพยายามนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ลูกเห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่เขาพยายามเรียนรู้มาจากที่โรงเรียนนั้นมีความหมาย มีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ajan-sukanya1

อาจารย์สุกัญญา กาญจนกิจ

ผู้อำนวยการแผนกวิชาการและฝึกอบรม บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย

อดีตอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

More News

Talking with Ajarn Sukanya : โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ "ครูไทย"

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ กับ "ครูไทย" เด็กปฐมวัย เป็นวัยแรกเริ่มการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวหากต้องเผชิญสภาพแวดล้ามใหม่ๆ จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งนั้น ซึ่งเด็กไทยจะมีความคุ้นเคยกับคนไทยและภาษาไทย ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมพื้นฐานของเด็กไทย ดังนั้น ครูไทยจึงสามารถสร้างความรู้สึกคุ้นเคยให้กับเด็กไทย และทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ไม่หวาดกลัวกับสิ่งใหม่ที่ตนเองกำลังเผชิญ โดยเฉพาะการเรียนภาษาที่สอง เด็กช่วงวัยนี้ อาจยังไม่สามารถสื่อสาร หรือเข้าใจภาษที่สองได้ทั้งหมด จึงต้องการผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจ ให้เข้ากล้าซักถาม และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด อีกทั้งในบางครั้งเด็กอาจต้องการการดูแลเอาใจใส่และเสริมกำลังใจเป็นพิเศษ ดังนั้น…
Read More

Kid's Menu by Chef P'Por

Strawberry Chocolate Cup  
Read More

Kid's Menu by Chef P'Por

Cereal White Chocolate Bar
Read More
Fatal error: Call to undefined function display_ultimate_plus() in /home/pingusenglish/public_html/wp-content/themes/pingu/footer.php on line 23